• Centrum pre deti a rodiny Komárno

    Pomáhame deťom
    a rodinám

  • Venujeme sa deťom s láskou a porozumením

    Profesionálne náhradné rodiny, výchova v rodinnej atmosfére

Novinky

Pravidelne pripravujeme rôzne akcie pre deti aj verejnosť.
03 Jul 2024

Zdravotnícky asistent - OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Kraj:  Nitriansky  Centrum pre deti a rodiny Komárno, Ul. mieru č. 3, 945 01 Komárno    Výberové k... Viac
01 Jul 2024

Veľký Meder 2024

V dňoch 22. 06. – 29.06. 2023 sme po jedenásty krát zrealizovali pobytový tábor, avšak tento rok na novom ... Viac
01 Jul 2024

Oznam pre rodičov maloletých detí, u ktorých je nariadená ústavná starostlivosť o prispievaní na výživu maloletého dieťaťa

Oznamujeme rodičom maloletých detí, u ktorých je nariadená ústavná starostlivosť, že dňom 1.7.2024 opatr... Viac
22 May 2024

Psychológ - OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

NP RVOSPO – Podaktivita 2.1 (terénna/ambulantná forma) Kraj: Nitriansky Centrum pre deti a rodiny Komárno Výberov... Viac
29 Feb 2024

Výročná správa 2023

Každoročne zverejňujeme Výročnú správu.  VÝROČNÁ SPRÁVA 2023 CDR KN.pdf... Viac
26 Feb 2024

2% z daní

Vďaka Vášmu umeniu pomáhať, môžeme rozvíjať naše deti. Darujte 2% z daní do 30.4.2024 https://cd... Viac

Pomáhajú nám

Zoznam všetkých sponzorov

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.